Title Image

Ulykker og uhell

Med sikringsfilm fra 3M unngår du arbeidsskader og kassert produksjon.

Kontakt oss for mer rådgivning:

I bedrifter hvor matvarer er produsert og håndtert, kan glassbiter fra et knust vindu eller en skillevegg i glass ødelegge hele eller store deler av produksjonen.

Sikring med sikkerhetsfilm kan derfor vise seg å være en god, kostnadseffektiv og enkel løsning som eliminerer risikoen for skår og splinter som kan medføre betydelige kostnader som følge av ødelagte produkter.

Sikkerhetsfilm på vinduer beskytter naturligvis også de ansatte ved uhell der glass kan knuse, noe som reduserer risikoen for arbeidsulykker på grunn av flygende og fallende glasskår og -splinter.

I byggeprosjekter forekommer det feilleveringer eller endringer i byggeplanene, noe som gjør at glass som skulle ha vært fabrikklaminert, ikke er det. Etterlaminering med 3M sikringsfilm er en kostnadseffektiv måte å løse problemet på. Hos Nordic Glass Security har vi implementert disse løsningene selv på ikoniske bygninger hvor kravene til sluttproduktet er veldig høye, og det med kundens tilfredshet.

Cases

Kontakt