Title Image

Aarhus Lufthavn

Aarhus Lufthavn

Aarhus Lufthavn har lenge jobbet sammen med Nordic Glass Security rundt sikkerhet. Som andre flyplasser, er Aarhus Lufthavn et høyrisikoområde og trenger sikring av områder med glass. Aarhus Lufthavn har derfor benyttet seg av de ulike mulighetene Nordic Glass Security tilbyr.

Hos Nordic Glass Security er vi glade for å bidra til økt sikkerhet i tett trafikkerte områder. Vi har snakket med Peter Høgsberg, direktør for Aarhus Lufthavn, og hørt hans tanker om samarbeidet med Nordic Glass Security og sikkerhet generelt.

Dato

09/10/2017

Kategori

Eksplosjon, Ulykker og uhell

Kontakt