Title Image

Effektiv sikring mot vandalisme og hærverk

Utskifting av dyrt spesialglass kan unngås. Offerfilm fra 3M gir store besparelser.

Kontakt oss for mer rådgivning:

Butikker, kafeer og restauranter i gågater og andre trafikkerte områder er klar over de høye kostnadene som følger av hærverk.

Spesielt butikker som urmakere og gullsmeder, med spesialglass i vinduene, plages av oppripede vinduer, noe som koster flere tusen kroner å erstatte. Med en offerfilm fra 3M kan disse kostnadene lett og enkelt reduseres til et minimum.

Hos Nordic Glass Security har vi spesialisert oss på montering av akkurat slik sikringsfilm. En offerfilm er en tynn sikringsfilm som monteres der det er høy risiko for vandalisme.

Når glasset har blitt ripete, demonteres offerfilmen enkelt av våre kompetente medarbeidere, og en ny monteres. Denne løsningen er betydelig billigere enn prisen for en ny rute eller etterpolering av glasset.

Tog og annen offentlig transport har i mange år og med stor suksess benyttet seg av denne typen sikring, siden det er en enkel og kostnadseffektiv måte å sikre seg på.

Cases

Kontakt