Title Image

Innbrudd og tyveri

Med Ultra sikringsfilm fra 3M kan du gjøre det vanskelig for tyven og minimere følgeskader ved innbrudd.

Kontakt oss for mer rådgivning:

Tyven går som kjent etter de lette pengene eller det enkle byttet. Det er derfor viktig å gjøre det så vanskelig som mulig for tyven å trenge seg inn.

Vinduer og dører er ofte lette veier inn til verdiene – selv om de er låste. Med riktig rådgiving og installering av korrekt sikringsfilm, kan du gjøre innbruddstyvens arbeid betraktelig vanskeligere, og trolig også få vedkommende til å velge et lettere mål.

Hos Nordic Glass Security har vi stor erfaring med å installere sikringsfilm. Erfaringen viser at tyvene, etter noen få forsøk, heller velger seg ut offer med ubeskyttede vinduer og dører. Da sikringsfilmen effektivt holder glasset sammen, minimeres følgeskadene etter tyveriforsøket markant, da både møbler og gulv blir spart for glassbiter osv. Med Ultra-serien har 3M utviklet de spesielle flerlagsfilmene som er ekstra vanskelige å trenge gjennom. Hos Nordic Glass Security er vi tilgjengelige med rådgiving og utføring av installasjoner med 3M sikringsfilm.

Cases

Kontakt