Title Image

Eksplosjon

Nordic Glass Security sikrer både deg, dine ansatte og dine kunder.

Kontakt oss for mer rådgivning:

For bare noen få år siden var terror et begrep vi forbandt med utlandet og mer eksotiske himmelstrøk, men i det siste har denne trusselen kommet nær, og den har dessverre også rammet våre egne byer og gater. Butikksentre og gågater i nabolandene våre har vært scener for triste hendelser.

Det er vanskelig å forutsi hvor og når terroristene slår til, og de velger hele tiden nye våpen for å kunne ramme oss der vi er mest sårbare. En populær metode er bruk av bomber og eksplosiver. I slike tilfeller vurderer danske PET at cirka 90 % av personskadene forårsakes av flyvende glass og glassbiter.

Derfor er sikkerhetsfilm også nevnt i PET-kampanjen “Omtanke”, som gir gode råd til hvordan man kan beskytte seg mot terror. PET beskriver sikkerhetsfilm som en enkel, effektiv og økonomisk sikkerhet, og anbefaler derfor butikker, kafeer og restauranter i trafikkerte områder å sikre seg gjennom montering av sikkerhetsfilm.

Hos Nordic Glass Security tilbyr vi deg kompetent rådgivning og kan simulere scenarier for dine behov, slik at du kan få dokumentert yteevne/sikring på bakgrunn av de gitte scenariene.

Cases

Kontakt